ردیاب خودرو

چاپ

سيستم AVL يا Automatic Vehicle Location ، سيستم مكان يابي خودكار وسايل نقليه مي باشد، كه به كمك اين سيستم و با استفاده از دستگاه GPS مي توان در هر لحظه مختصات جغرافيايي خودروي مورد نظر را به همراه تاريخ و زمان قرارگيري در آن موقعيت، بدست آورد.

با در دست داشتن اين اطلاعات در مورد موقعيت متحرك، در هر زمان و با ارسال اين اطلاعات به مركز از طريق يك بستر مخابراتي مناسب مانند GSM يا راديو، مي توان خودرو را در تمام مدت رديابي و مسير حركت خودرو را از ابتدا تا انتهاي مسير روي نقشه جغرافيايي مشاهده كرد.

با وجود امكان ارسال و دريافت پيام از طريق بستر مخابراتي GSM و راديو به خودروي مورد نظر امكان كنترل كامل روي وسايل نقليه فراهم مي شود و از اين رو در بسياري سيستم هاي كنترلي بهره گيري از سيستم AVL بسيار سودمند است.

مکان یاب آنلاین

مکان یاب آفلاین

مکانی یاب بیسیم